NOPD

Korting bij afkoop pensioen eigen beheer naar 34,5%

Geschreven door

Per 1 januari 2017 zal het pensioen in eigen beheer voor de DGA worden afgeschaft, zoveel is op 1 juli duidelijk geworden met de brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Wiebes van Financiën.

De termijn voor afkoop van het pensioen in eigen beheer zal drie jaar bedragen, waarbij de korting ieder jaar afneemt. Voor 2017 wordt de korting vastgesteld op 34,5% waarmee de belastingdruk beperkt blijft tot 34,06% (bij een tarief van 52%). Voor 2018 en 2019 zal de korting worden verlaagd naar 25% en 19,5%. Dit moet DGA stimuleren om snel tot afkoop van hun pensioen te beslissen.

Naast de mogelijkheid tot het afkopen van het pensioen in eigen beheer kan de DGA er ook voor kiezen om de fiscale pensioenvoorziening om te zetten in een spaarvariant in eigen beheer. De pensioenvoorziening wordt dan een fiscale reservering voor de oude dag. Op of rond de pensioendatum moet de reservering worden omgezet in een uitkering. Veel informatie over deze variant geeft Wiebes niet maar de verwachting is dat het grote gelijkenis zal vertonen met een lijfrente bankspaarrekening. Over de positie van de partner blijft Wiebes nog onduidelijk.

Tot slot heeft de DGA ook altijd de mogelijkheid zijn pensioen in eigen beheer te handhaven. Het opbouwen van nieuwe pensioenrechten zal vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk zijn. De bestaande rechten zullen worden gerespecteerd. Indien in die bestaande rechten indexatie mogelijkheden zitten dan zullen die naar mijn mening ook moeten worden gerespecteerd.

Voor veel DGA’s zal die laatste optie nog de beste zijn om echt een pensioen te realiseren én om de belastingdruk te minimaliseren. De pensioenuitkeringen worden immers pas na de AOW datum belast. Voor veel mensen bedraagt het maximale belastingtarief dan slechts 22,5% (bij een totaal pensioeninkomen tot € 33.175).

Hoewel 34,06% belastindruk bij afkoop van het pensioen in eigen beheer aantrekkelijk lijkt moet worden bedacht dat het vermogen wat vrijkomt, nog jarenlang belast zal worden in box 3. Per 1 januari 2017 gaan de belastingtarieven in box 3 effectief flink omhoog.

Mijn verwachting is dat de rekensom voor veel DGA niet zo aantrekkelijk uitpakt als Wiebes ons wil doen geloven. Als het pensioen blijft staan, is er jaarlijks nog een fiscaal aftrekbare pensioenlast. Daarnaast kan nog worden geïndexeerd én zal het pensioen in veel gevallen uiteindelijk tegen een veel lager tarief worden belast met inkomstenbelasting. Het grote nadeel van deze optie is natuurlijk dat de DGA geen dividend kan uitkeren maar ja, als je een oudedagsvoorziening wilt hebben zal er toch ergens een kapitaal gespaard moeten worden. Waarom niet in de eigen BV?

Duidelijk is wel dat er voor iedere DGA met een pensioen in eigen beheer iets zal zijn wat hem zal passen. Ook is duidelijk dat het lastig zal zijn om de gevolgen van iedere optie te overzien. De financiële verschillen tussen de alternatieven zijn groot. Het loont dus de moeite voor de DGA om gedegen advies in te winnen. Ook is het van belang om te bedenken hoe het oudedagsinkomen ingevuld moet worden indien de DGA besluit tot afkoop van zijn pensioen in eigen beheer.

Lees meer...

C-polis eindigen bij wijziging werkgever DGA???

Geschreven door

Casus:

Een DGA heeft een pensioen in eigen beheer icm met een C-polis.

Per 1 januari 2016 heeft de DGA zijn dienstverband gewijzigd naar een andere concernvennootschap. Daar heeft hij een nieuwe pensioentoezegging (eigen beheer) en hij heeft waardeoverdracht gedaan van de oude pensioenrechten.

De DGA wil zijn PSW C-polis graag ongewijzigd voortzetten en heeft de verzekeringsmaatschappij gevraagd aan te tekenen dat hij een andere werkgever (dus premiebetaler) heeft. Naar mijn idee is dat geen probleem omdat bij de invoering van de pensioenwet is bepaald dat bestaande C-polissen door kunnen blijven lopen. Een wijziging van werkgever heeft geen invloed op de C-polis aangezien de werkgever geen contractpartij is. Het contract valt nog altijd binnen de fiscale maxima en blijft dus ongewijzigd doorlopen.

Nu weigert de verzekeringsmaatschappij de wijziging van werkgever (premiebetaler) door te voeren. De verzekeringsmaatschappij stelt zich op het standpunt dat zij de polis premievrij moet maken en heeft dat doorgevoerd tegen de wens van de klant.

Zie ik iets over het hoofd?
Mag de verzekeringsmaatschappij dit doen?
of kan de DGA de maatschappij aan de overeenkomst houden en eisen dat deze wordt voortgezet.

Ik kom graag in contact met collega' die ervaring hebben met deze situatie.

Lees meer...

Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer: 3x niks.

Geschreven door

Lees hier mijn blog over de laatste brief van Wiebes inzake pensioen in eigen beheer voor de DGA: http://www.pensioenweblog.nl/blog-oplossingsrichtingen-pensioen-in-eigen-beheer-3x-niks/

Lees meer...

Hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel. Een teleurstelling.

Geschreven door

Pensioen ligt minder vast, dan dat mensen denken.

Geschreven door

Netto Lijfrente of netto pensioen?

Geschreven door

Vanaf 1 januari van dit jaar hebben we weer te maken gekregen met twee nieuwe begrippen, netto lijfrente en netto pensioen. Gaat u meedoen, weet u de verschillen en de voor- en nadelen? Onze regering blijft maar met nieuwe voorstellen komen. Wat hebben we allemaal al achter de rug op dit gebied?. Hieronder een paar begrippen die in de branche en in krantenartikelen voor veel discussie zorgden.

Spaarloon. U mag nog tot 1 januari 2016 spaarloon op een rekening hebben en daarvoor is er een aparte vrijstelling in box 3. Maar die vervalt wel per 1-1-2016.

Levensloop. Als u per 31 december € 3000 of meer had gespaard, mocht u blijven sparen. De opbouw van de levensloopkorting was wel vervallen. Vanaf 2013 mag u fiscaal voordelig uw levenslooptegoed opnemen. Van dat tegoed is dan overigens 80% belast.

Kent u nog “vitaliteitssparen”. Gelukkig nooit doorgevoerd, maar dit had de opvolger moeten worden van spaarloon en levensloop.

En nu dan weer netto lijfrente en netto pensioen. Het is verstandig u goed te laten voorlichten over deze regelingen. Maar de vraag is wel hoe lang ze in stand blijven? Het is ook in dit geval belangrijk dat u een financiële planning laat maken, zodat u een goed inzicht heeft in uw pensioen. Voor het geval u komt te overlijden of arbeidsongeschikt wordt. Misschien is het simpel aflossen van uw hypotheek een hele goede oplossing in plaats van een netto pensioen of lijfrente. Conclusie, neem contact op met een financiële planner. U geeft ook uw auto elk jaar een onderhoudsbeurt. Laat ook dan ieder jaar een check plaatsvinden op uw financiële planning.

Lees meer...

Nationale Pensioendialoog leuk ‘tussendoortje’, nu echt aan de slag

Geschreven door

Hoogleraar Arnoud Boot wil het pensioenstelsel verduurzamen door een nieuw stelsel in het leven te roepen en het bestaande stelsel uit te faseren. Zijn plan is niet onaardig bedacht, maar mijn inziens niet werkbaar. Niks nieuw pensioenstelsel, gewoon keuzes durven maken en stevig verbouwen. Zo moeilijk is het niet!

Lees verder op 10talks.nl: http://www.10talks.nl/de-nationale-pensioendialoog-leuk-als-%E2%80%98tussendoortje%E2%80%99.aspx

Lees meer...

Vind een pensioen deskundige