NOPD

NOPDNederlandsche Orde van Pensioen Deskundigenheader-img-nopd-245-right

Actueel
NOPD

NOPD

De NOPD is een vereniging, die streeft naar verdere professionalisering van de pensioenadviesmarkt. De circa 200 leden van de beroepsorganisatie zijn gecertificeerd. Zij houden hun vakbekwaamheid actueel door permanente educatie te volgen.

De NOPD biedt een platform voor het verzamelen en uitwisselen van pensioeninformatie. De vereniging stelt die pensioenkennis ook beschikbaar aan de politiek en de samenleving.

E-mailadres:

PERSBERICHT

De pensioenwereld is een nieuwe beroepsorganisatie rijker. Donderdagmiddag is het officiële startsein gegeven voor de Pensioenorde, de beroepsorganisatie van pensioendeskundigen in Nederland. De Pensioenorde is het resultaat van een fusie tussen het Register Pensioenadviseurs (RPA) en de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD).


Beide organisaties kijken al een handvol jaren naar de mogelijkheden om de krachten te bundelen. De juiste modus is nu gevonden in een fusie tot de Pensioenorde. Bij aanvang zijn daar zo’n 300 pensioenadviseurs en –deskundigen bij aangesloten. De Pensioenorde heeft de ambitie dat aantal te laten groeien tot zeker 500. “We willen minstens de helft van de markt vertegenwoordigen”, aldus huidig NOPD-voorzitter Borgert Tegel. Hij vormt samen met Johan van Eekhout, nu voorzitter RPA, in het eerste fusiejaar het duovoorzitterschap van de Pensioenorde.


“In de vele pensioendiscussies ontbreekt nu vaak de stem van de praktijkdeskundigen. De politiek kent ons bijvoorbeeld amper”, vervolgt Tegel. “Een sterke achterban helpt bij het laten horen van onze stem. Niet alleen bij politici maar ook bij pensioenuitvoerders en andere brancheorganisaties, zoals die voor notarissen, accountants of advocaten.”

Kwaliteitsbevordering
De basis onder de nieuwe beroepsorganisatie blijft kwaliteitsbevordering, benadrukt Van Eekhout. Permanente educatie, beroepsregels en tuchtrecht vormen daarvoor de bouwstenen. Het Register Pensioenadviseurs (RPA) blijft dan ook bestaan. “We gaan met de toezichthouder in gesprek over een vrijstelling voor onze leden van de PE-verplichtingen die horen bij het Wft-diploma Adviseur Pensioen. De PE-systematiek binnen de RPA maakt deze WFT PE-verplichting eigenlijk overbodig.”

Belangenbehartiging
De oprichting van de Pensioenorde is donderdagmiddag in Zeist formeel goedgekeurd door de leden van zowel RPA als NOPD. Dit gebeurde tijdens een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst. Bij die gelegenheid werd de leden toegezegd dat de Pensioenorde stevig gaat inzetten op belangenbehartiging. Daartoe is een speciale lobby-agenda opgezet.
De Pensioenorde wil daarnaast, veel meer dan bij NOPD en RPA nu het geval is, als sociëteit fungeren voor haar leden. “Ledenbijeenkomsten als deze versterken het clubgevoel en maken netwerken en kennisdeling mogelijk”, aldus Tegel. “Een prachtige start van 2019! Goed dat deze langverwachte fusie er eindelijk is gekomen. Ik hoop dat pensioenadviseurs zich door deze stap gemotiveerd voelen om zich bij ook ons aan te sluiten. Alleen samen staan we sterk!”

PERSBERICHT

Borgert Tegel volgt Theo Gommer op als voorzitter NOPD

Theo Gommer heeft na negen jaar de voorzittershamer van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) overgedragen aan Borgert Tegel. Hij deed dat deze week in de algemene ledenvergadering. Tijdens het aansluitende NOPD-pensioencongres praatte hoogleraar Mark Heemskerk de NOPD-leden bij over de status van ‘het pensioenakkoord’. Veel geloof in een goede afloop is er niet; zo veel werd wel duidelijk.

 Heemskerk sprak zijn verbazing uit over het onlangs uitgelekte Pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. “In de pensioenparagraaf van het Regeerakkoord staat namelijk dat de SER begin 2018 met een voorstel voor een nieuw pensioenstelsel komt. Van de SER hebben we nog niets gezien. Wat is er achter de schermen gebeurd dat er nu ineens dit voorstel van sociale partners ligt?” Op die retorische vraag hadden ook de pensioendeskundigen van de NOPD het antwoord niet.

De deskundigen waren het er wel over eens dat het uitgelekte pensioenakkoord volledig indruist tegen de voornemens die staan verwoord in het Regeerakkoord. De meerderheid denkt daarom dat het de komende jaren nog niet tot een wezenlijke vernieuwing zal komen. “De tactiek van de sociale partners is klaarblijkelijk gericht op traineren. Ze praten al 8 jaar over een nieuw pensioenstelsel.”

Het echte pensioenakkoord

Goede ideeën voor een nieuw pensioenstelsel hebben de pensioendeskundigen van de NOPD wel. Het echte pensioenakkoord zou er volgens hen onder meer zo uit moeten zien:

  • een pensioenplicht voor alle werkenden, dus ook ondernemers en zelfstandigen (premie-inleg minimaal 50% van hetgeen ’normaal’ is);
  • individueel pensioensparen (dus einde doorsneepremie);
  • een flexibele AOW-leeftijd: tot maximaal 5 jaar vóór AOW-datum, met korting op de uitkering;
  • pensioengeld mag gebruikt worden voor de aankoop van een huis, een sabbatical, zorgverlof, studieverlof, deeltijdpensioen, een lumpsum en een deel als tijdelijk pensioen (in plaats van levenslang); als je een volledig pensioen opbouwt, mag je 50% gebruiken voor andere zaken.

 Verplichtstelling en vrijstelling

Concreet was ook spreker Mark Heemskerk, hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in de behandeling van pensioenjurisprudentie. Hij nam recente uitspraken van rechtbanken over pensioenregelingen onder de loep.

Vóór Heemskerk had de nieuwbakken NOPD-voorzitter Borgert Tegel de leden bijgepraat over de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor vrijstelling van verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. Zijn bedrijf (Felixx.® Pensioen & HR Consultants) heeft veel ervaring op dat terrein. Tegel gaf uitleg over de gronden voor vrijstelling en tips voor de te voeren procedure om vrijstelling te verkrijgen. Hij gaf de NOPD-leden mee dat dit traject voorwaar geen sinecure is.

Bij invoering van ‘het echte pensioenakkoord’ kan dit probleem eenvoudiger worden opgelost, denkt de NOPD. “Dan kan de verplichtstelling namelijk overboord. Iedereen mag straks zelf bepalen bij welke pensioenuitvoerder hij of zij diens pensioenpot onderbrengt.”

Beroepsorganisatie

Tijdens de ledenvergadering die vooraf ging aan het NOPD-pensioencongres had Borgert Tegel de voorzittershamer overgenomen van Theo Gommer. Die laatste vertolkte deze rol negen jaar lang voor de NOPD. Tegel gaat de functie op interimbasis vervullen. Hij wil, samen met de andere bestuursleden, een nieuwe fase in met de NOPD. “We willen de NOPD de komende jaren – wellicht gezamenlijk met de RPA – verder doorontwikkelen tot beroepsorganisatie. Die transitie ga ik graag vormgeven, wellicht opgevolgd door het voorzitterschap van de nieuwe beroepsvereniging (…).”

 

nopd-icon

WORD LID VAN NOPD

Bent u een pensioen deskundige en wilt u uzelf of uw firma op de kaart zetten? Meld u zich dan aan als lid en profileer u op deze website. U kunt dan gevonden worden op uw lokatie en op basis van uw specialiteiten.

direct-aanmelden

Vind een pensioen deskundige