NOPD

Organisatie

De NOPD is een vereniging, die streeft naar verdere professionalisering van de pensioenadviesmarkt. De circa 200 leden van de beroepsorganisatie zijn gecertificeerd. Zij houden hun vakbekwaamheid actueel door permanente educatie te volgen. De NOPD biedt een platform voor het verzamelen en uitwisselen van pensioeninformatie. De vereniging stelt die pensioenkennis ook beschikbaar aan de politiek en de samenleving.

Bestuur

Het bestuur van de NOPD wordt gevormd door onderstaande personen:

BorgertTegel

B. F. (Borgert) Tegel MPLA, voorzitter

S.J. (Steven) van Duin, secretaris
BasKortenbach Drs. B. (Bas) Kortenbach, penningmeester
 IngridLeene

 Drs. I.E. (Ingrid) Leene-Hoedemaeker MPLA

Taken

De NOPD heeft zichzelf de volgende taken gesteld:

  1. In stand houden van een kwaliteitscode voor pensioenspecialisten
  2. In kaart brengen van en waardering toekennen aan pensioenopleidingen
  3. Zelf ontwikkelen en verzorgen van pensioenopleidingen
  4. Organiseren van informatieve bijeenkomsten, congressen en studiedagen
  5. Selecteren en verspreiden van relevante pensioeninformatie
  6. Stimuleren en/of financieren van onderzoek naar pensioen

Vind een pensioen deskundige